Backlink chất lượng giúp bạn lên top như thế nào.

Backlink chất lượng giúp bạn lên top như thế nào.

Khi được hỏi về chất lượng trong đoạn đối thoại với Gary Lllyes cho chúng ta biết một điều “SEOer nên tập trung vào các nguồn đặt backlink thay vì chỉ quan tâm đến số lượng backlink như hiện nay. Mọi người cũng không cần lo lắng nhiều rằng những website đặt backlink sẽ giảm giá trị, những links này mà ngược lại còn làm tăng giá trị site nếu như các bạn đang tạo các các backlink chất lượng”

Xây dựng backlinks cho website một cách chuẩn SEO như thế nào?

Penguin được tạo ra như là một thuật toán đánh giá  web spam, nhưng thực ra nó tập trung phần lớn vào link spam. Google đã thông báo với webmaster rằng đây là một thuật toán web spam, tuy nhiên mọi webmaster và SEOer đều thấy rằng Penguin tập trung vào link spam.

Backlink chất lượng giúp bạn lên top như thế nào.

Gary Lllyes đã nói rằng điều mà thuật toán Penguin quan tâm không chỉ đơn giản là đánh giá link spam mà nó còn xem xét nguồn mà link đó đặt. Ông đã đưa ra một ví dụ mà chính mình đã từng bị đó là trường hợp SEOer mũ đen nhắm vào ông bằng cách họ quăng link lên các trang profile và forum trống, khi ông tìm được thì Penguin sẽ làm giảm giá trị và chất lượng của links mà còn đánh giá được nguồn nơi xuất phát của link đó. Một lần nữa ông đã nhấn mạnh rằng Penguin không chỉ đánh giá chất lượng link mà thông qua đó nhận biết được site đó như thế nào
Ở một khía cạnh khác, Penguin sẽ đánh giá site đặt backlink là xấu hay tốt dựa vào những dấu hiệu của links liên kết. Để tránh gây tranh cãi và hỗn loạn, Lllyes không tiết lộ nhiều hơn về những dấu hiệu của link spam. Tuy nhiên có vài dấu hiệu về vấn đề này trong những bài viết về Penguin trước đây và dĩ nhiên Lllyes cũng không tiết lộ đó là bài viết nào.
Nhìn chung, nếu  mọi người không lạm dụng links trong việc SEO, Penguin sẽ không cảm thấy sự bất thường, ngược lại nếu quá lạm dụng, nhóm hoạt động thủ công Google sẽ đào sâu hơn vào các links, nguồn links và từ đó đánh giá links và site đó có chất lượng hay không
2. Google gắn nhãn vào link để đánh giá chất lượng backlink 

Qua cuộc nói chuyện với Gary lllyes, chúng ta có thể đúc kết được rằng Google đã gắn nhãn vào links. Những nhãn này có tác dụng phân loại thuộc tính của link, có thể là footer link, nhãn do ảnh  hưởng của cập nhật Penguin gần đây hay nhãn của  link bị xóa bỏ và còn rất nhiều loại nhãn khác. Những nhãn này sẽ giúp Googles xác định cách xếp hạng dữ liệu trên trang web

Nhóm hướng dẫn các hoạt động của Google dựa vào những nhãn này để xác định liệu họ có nên đào sâu  hơn vào các link của site  hay là thêm vào danh sách site bị phạt hay không. Những nhãn này giúp Google xác định tầm quan trọng của link, sự tương quan giữa link footer và nội dung chính, và link bị xóa .Vì vậy nếu một link nằm trong file bị xóa thì nó vẫn sẽ được gắn nhãn cho site đó. Các loại nhãn cơ bản mà Google giới thiệu như nhãn footer link, content link và nhãn do cập nhật Penguin gọi tắt là nhãn Penguin link và còn nhiều loại khác mà Google chưa công bố chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *